Nadzor projekta

Po dogovoru vršimo nadzor po projektu nad radovima u interijeru. Planiramo i organiziramo proces radova. Organiziramo kupovinu, savjetujemo pri odabiru materijala i usluga. Kontrola radova i planiranje potrošnje će spriječiti greške i uštedjeti Vam vrijeme i novac.

Nadzor uključuje:

  • Nadzor na licu mjesta o potrebnim zahvatima kod rekonstrukcije interijera
  • Odlazak u kupovinu sa klijentom
  • Konzalting i nadzor  radova po fazama
  • Prikupljanje ponuda dobavljača
  • Selekcija i odabir završnih materijala i interijerske opreme zajedno  sa klijentom

Cijena: Od 200 kn po m2

Cjenik Nadzor projekta